Dakveiligheid / Jaarlijkse keuring

Dakveiligheid en jaarlijkse keuring

Voldoet uw dak nog aan de actuele veiligheidsregels? Zijn er sinds de installatie gebreken aan de valbeveiliging ontstaan? Volgens de Arbowet bent u verplicht om een Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren bij renovaties, wijzigingen in wet- en regelgeving, aanpassingen in technische of productnormen, toevoeging van nieuwe installaties op het dak en uitbreidingen van zowel daken als gebouwen.

Met de professionele aanpak bij Tom Philips Vastgoedkeuring helpen wij u bij het controleren van de actuele veiligheidsregels van uw dak.

Dak risico-inventarisatie

Veiligheid op het dak is cruciaal. Wij voeren een professionele Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uit, conform wet- en regelgeving en geven helder aan welke maatregelen nodig zijn voor een veilig dak. De valbeveiliging die het meest geschikt is, wordt bepaald door verschillende factoren, waaronder het type werk, de specifieke situatie, de frequentie, en overwegingen zoals kosten, esthetiek, en gebruiksgemak. Een essentiële risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) biedt inzicht in specifieke behoeften. Maar beantwoordt ook vragen over bijvoorbeeld: werkhoogte, locatie, personeel, bijbehorende risico’s en toetst wetten en regels op uw situatie.

Proces dak risico-inventarisatie

Het uitvoeren van een grondige Dak- en/of Gevel RI&E omvat de volgende stappen:

 • Verzamel relevante informatie over het gebouw en de daken, waaronder tekeningen, bestek en dakopbouw.
 • Bij nieuwbouw beoordelen we de verstrekte informatie en voeren we de Dak RI&E uit op basis van de aangeleverde gegevens en tekeningen.
 • Bij bestaande bouw bezoeken we het pand en betreden we alle daken.
 • We brengen alle mogelijke risico’s in kaart, waaronder:
  • Valgevaar en fysieke belasting bij het betreden van de daken
  • Doorvalgevaar door lichtstralen en lichtkoepels
  • Fysieke belasting door het overbruggen van niveauverschillen
  • Struikelen en uitglijden door diverse installaties en voorzieningen op daken
  • Blootstelling aan biologische agentia
  • Blootstelling aan gevaarlijke stoffen (uitstoot op het dak, asbest)
  • Blootstelling aan straling (GSM-masten, UV-straling)
  • Overige risico’s specifiek voor het gebouw en de locatie
 • We evalueren de geïdentificeerde risico’s en bepalen hun omvang en prioriteit.
 • Op basis van de arbeidshygiënische strategie en geldende wet- en regelgeving bepalen we passende veiligheidsmaatregelen.
 • We verwerken de bevindingen in een Dak RI&E-rapportage en stellen een plan van aanpak op om de risico’s tot een acceptabel niveau terug te brengen.

Tom Philips Vastgoedkeuring

Bescherm uw werkomgeving en medewerkers met een grondige Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)!

Zorg dat uw dak voldoet aan de nieuwste veiligheidsregels en plan vandaag nog uw keuring bij Tom Philips Vastgoedkeuring.